Thursday, 09 June 2022 11:55

Простір Банаха (The Banach Space)

Фільм присвячений 130-літтю з дня народження видатного польського математика Стефана Банаха, якого львів'яни природно теж вважають своїм. Воєнні часи не сприяють створенню фільмів, бо неминуче обмежується бюджет та можливість вільно знімати на вулиці. Однак усі, хто працював над фільмом, відчули духовну спорідненість із львівськими математиками, яким довелося жити у період Другої світової війни, і це було нашим додатковим стимулом.

The film is dedicated to the 130th anniversary of the outstanding Polish mathematician Stefan Banach, whom the habitants of Lviv naturally consider their own. Wartime is not conducive to filmmaking, as it inevitably limits the budget and the ability to shoot freely on the street. However, everyone who worked on the film felt a spiritual kinship with Lviv (then Lwów) mathematicians who had to live during the Second World War, and this was our additional incentive.

Media