Tuesday, 19 April 2022 08:14

Математичні моделі та методи динаміки рідини в рухомих резервуарах

Олександр Тимоха Олександр Тимоха НАН України
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 січня 2022 року

У доповіді розглянуто нові вагомі фундаментальні результати в галузі математичних проблем динаміки наповнених рідиною тіл з вільною поверхнею, отримані в Інституті математики НАН України. Ці результати потенційно мають широке коло застосувань, починаючи від традиційних інженерних галузей (металургія, ракето-, літако-, кораблебудування, отримання нових матеріалів з наперед заданими властивостями тощо) і завершуючи біомедициною, фармацевтикою та біотехнологіями. Підкреслено, що для подальшого ефективного розвитку цього напряму необхідно посилити координацію з установами НАН України біомедичного та матеріалознавчого профілю, розширити міжнародну наукову співпрацю та приділити особливу увагу підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації за відповідною спеціалізацією.

Повний текст доступний за посиланням https://doi.org/10.15407/visn2022.03.065