Friday, 24 February 2017 15:51

Пішов із життя Богдан Йосипович Пташник

Президія НАН України, Західний науковий центр НАН України і МОН України та Відділення математики НАН України з глибоким сумом сповіщають, що 22 лютого 2017 року перестало битися серце видатного вченого, педагога, організатора науки, громадського діяча, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена-кореспондента НАН України Богдана Йосиповича Пташника.

Богдан Йосипович народився 28 вересня 1937 року в селищі Богородчани Івано-Франківської області. Після закінчення у 1959 році Івано-Франківського державного педагогічного інституту працював сільським учителем, навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.

У 1969 році Б.Й. Пташник розпочав свій дослідницький шлях в академічних наукових установах: спершу – у Фізико-механічному інституті імені Г.В. Карпенка, згодом – в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України. Тут він отримав оригінальні наукові результати, відображені у понад 200 наукових працях, і створив наукову школу з теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними. Під керівництвом Б.Й. Пташника успішно захищено 17 кандидатських і 3 докторські дисертації.

Разом із учнями науковець розробив оригінальні методи дослідження коректності й побудови розв’язків багатьох некласичних задач для рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними. На відміну від робіт інших авторів, у роботах Б. Й. Пташника не тільки аксіоматично накладено умови на малі знаменники, що забезпечують розв’язність задачі, але й доведено теореми метричного характеру про оцінки знизу малих знаменників, із яких випливає однозначна розв’язність задачі для майже всіх (щодо міри Лебега) векторів, компоненти яких виражаються через параметри області, коефіцієнти рівнянь і коефіцієнти граничних умов, опис класів некоректних задач.

Вказані дослідження Б.Й. Пташника, які стали новим етапом розвитку загальної теорії крайових задач, пов’язані також із низкою застосувань: вони стимулювали розвиток нових аспектів теорії умовно коректних задач, а також стали джерелом нових проблем метричної теорії чисел, багато з яких були розв’язані вченим спільно з білоруськими математиками.

Значних зусиль Б.Й. Пташник доклав до організації досліджень у галузі математики, механіки та фізики в Західному науковому центрі НАН України і МОН України та багато часу віддавав популяризації математичної науки серед молоді та збереження історичної пам’яті про видатних українських учених, письменників і громадських діячів. Його дослідницька й громадська діяльність здобула заслужене визнання української наукової спільноти.

Богдан Йосипович Пташник продовжував працювати до останніх днів свого життя. Пройдений ним шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі й обраній справі.

Друзі, колеги та учні Богдана Йосиповича з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву постать і шануватимуть його внесок у розвиток української математичної науки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного у зв’язку з непоправною втратою…